درباره آفی

آفی بستری جهت بهبود ارتباط برند ها و فروشگاه ها با کاربران می باشد که در حال حاضر هدف اصلی خود را با معرفی تخفیف های تازه و حریت انگیز دنبال میکند و همواره قصد دارد هیچ تخفیفی را کاربران از دست ندهند و از آن ها مطلع شوند.

آفی در رونق کسب و کار ها تاثیرگذار خواهد بود به این دلیل که صاحبان مشاغل با ارائه تخفیفات خود باعث جلب توجه میشوند و مشتریان قابل توجهی به سوی خود جلب میکنند و همچنین از طرف دیگر کاربران یا مشتریان میتوانند از این فرصت شگفت انگیز بهره مند شوند تا در هزینه های خود صرفه جویی کرده و با اطلاع قبلی خریدشان را انجام دهند.

ما همواره سعی داریم بهترین پیشنهاد ها و فرصت ها را برای خریداران ایجاد کنیم.